Tidligere borgmester på Frederiksberg

For det Frederiksberg du holder af

Hele Byens parti gennem mere end 100 år

Et grønt Frederiksberg

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte – og vi vil gøre Frederiksberg endnu grønnere.
Vores smukke grønne by bliver stadig grønnere. Frederiksberg Konservative ønsker at gøre Frederiksberg endnu grønnere, føre en bæredygtig energi- og miljøpolitik og samtidig bevare kvaliteterne ved det klassiske Frederiksberg.

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. Vi gør løbende byen mere grøn med flere vejtræer, flere blomster samt grønne planter i byrummet. Frederiksberg Konservatives mål er, at alle Frederiksberg-borgere skal kunne se mindst ét træ fra deres bolig. I løbet af de kommende år vil vi også plante store og oplyste vejtræer langs kommunegrænsen, så alle oplever en flot og grøn velkomst til vores smukke grønne by.

Vores mange attraktive grønne områder, pladser og alléer er en væsentligt del af Frederiksbergs identitet. De skaber et smukkere og sundere bymiljø og tilbyder mange rekreative udfoldelsesmuligheder for alle generationer, og derfor udbygger og vedligeholder vi også det grønne hele tiden.

Frederiksberg er ikke bare en grøn by, det er også en ren by, og vi gør en stor indsats for, at vores bymiljø opleves rent og smukt hele året rundt. Vi sætter derfor hårdt ind over for graffiti på både offentlige og private bygninger og lægger stor vægt på en god renholdningsindsats, som sikre at byrummet ikke skæmmes af henkastet affald.

For et bæredygtigt Frederiksberg
På klimaområdet er Frederiksberg i front, og vi ønsker at være en af de mest bæredygtige kommuner i landet. Vi arbejder målrettet på at reducere energiforbruget – både hos kommunen, i virksomhederne og i boligerne. Et lavere energiforbrug betyder færre udgifter på sigt og medvirker til den løbende CO2-reduktion, som vi ønsker til gavn for fremtidens klima. Vi er i fuld gang med en ambitiøs omstilling af energiproduktionen til fossilfrie brændsler som biomasse og el. Blandt andet produceret af kommunens 6 nye vindmøller. Som mål for denne udvikling har vi besluttet, at Frederiksberg skal være CO2-neutral senest i 2035 – og vi er godt på vej.

Gennem en ambitiøs klimatilpasningsplan har vi stor fokus på at sikre Frederiksberg-borgerne imod konsekvenserne af voldsomme skybrud. Klimatilpasningsplanen indeholder både store anlægsprojekter og mindre lokale indsatser, der tilsammen skal sikre vores by bedst muligt. Herunder etablering af skybrudsveje med nye typer af belægning, som regnvandet kan sive igennem.

For en bæredygtig byudvikling
Frederiksberg udvikler sig markant i disse år. Vores befolkningstal stiger løbende. Ikke fordi det er noget mål for os at blive flere mennesker, men simpelthen fordi det generelt bliver stadig mere attraktivt at bo i byerne og specielt på Frederiksberg. Derfor bor der flere mennesker i de eksisterende boliger, og der kommer løbende ønsker om at etablere nye boliger de få steder i vores tæt bebyggede by, hvor det kan lade sig gøre.

Når flere og flere mennesker ønsker at bo i vores by, stiller det større krav til byplanlægningen. For med flere mennesker følger et øget behov for kommunal service, rekreative muligheder og bedre trafikløsninger. Frederiksberg Konservative ønsker en afbalanceret udvikling, så kommunen og dens nuværende borgere ikke presses for hårdt af tilflyttere. Vi er primært til for dem, der i forvejen bor på Frederiksberg – ikke dem, som gerne vil flytte til Frederiksberg. Det er derfor først og fremmest vores borgeres interesser, som vi skal værne om. Det er en opgave, som vi Frederiksberg Konservative tager meget seriøst.

 

Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du fortsat:

  • Videreudvikling af byens grønne områder
  • Flere træer på pladser, ved veje og alléer
  • Fortsat stor fokus på renholdelse af vores by
  • En ambitiøs klimaindsats med bl.a. markant fokus på CO2-reduktion og forebyggelse mod skybrudsskader.
  • En byudvikling med respekt for de borgere som allerede bor her i dag
Nyt fra Facebook